Celem kształcenia i zdobywania wiedzy w zakresie zdrowia środowiskowego jest przygotowanie specjalistów w tej dziedzinie, którzy wykażą się umiejętnością identyfikacji problemów w dziedzinie środowiskowych zagrożeń zdrowia, znajomością metod eliminacji i ograniczania narażenia na szkodliwe czynniki środowiskowe, wdrażania skutecznego zapobiegania niekorzystnym zdrowotnym skutkom środowiskowych zagrożeń zdrowia, komunikowania o ryzyku. Zdobycie specjalizacji umożliwia prowadzenie badań problemów zdrowia środowiskowego oraz prowadzenia szkoleń specjalistycznych.

W trakcie studiów:

Studia obejmują wiedzę interdyscyplinarną z zakresu nauk o środowisku (w tym prawo ochrony środowiska, systemy zarządzania środowiskowego i BHP), medycznych (propedeutyka medycyny, epidemiologia, toksykologia) i przyrodniczych (ekologia, mikrobiologia, biochemia).

Po studiach:

Absolwent uzyskuje przygotowanie zawodowe do pracy w obszarze działalności gospodarczej (jednostkach zajmujących się bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną zdrowia, ochroną środowiska, zarządzaniem środowiskowym, ocenami oddziaływania na środowisko), administracji państwowej i lokalnej oraz instytucjach zajmujących się szeroko rozumianą problematyką środowiska i zdrowia, w tym instytucjach edukacyjnych i badawczych.
!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->