Technologia ochrony środowiska to kierunek z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych uzupełniony wiedzą o charakterze technologicznym i inżynierskim. Studiując ten kierunek studenci poznają podstawowe procesy i problemy ochrony środowiska oraz metody ich rozwiązywania. Dlaczego warto wybrać ten kierunek studiów? Jeśli jesteś osobą zainteresowaną tematyką ochrony przyrody i chciałbyś poznać sposoby oraz techniki jej ochrony, to z pewnością są to studia dla Ciebie. Technologia ochrony środowiska to nie teoretyczne rozważania, a możliwość nabycia praktycznych umiejętności. 

W trakcie studiów:

Program studiów obejmuje następujące zagadnienia: ekonomiczne i prawne podstawy ochrony środowiska, ocena oddziaływania na środowisko, technologie stosowane w ochronie środowiska, składowanie i utylizacja odpadów, technologia wody i ścieków, chemiczne zanieczyszczenia atmosfery i jej ochrona, rekultywacja terenów zdegradowanych, procesy degradacji materiałów, biotechnologia środowiska, operacje jednostkowe i aparatura ochrony środowiska.

Po studiach:

Absolwent Technologii ochrony środowiska znajdzie zatrudnienie:
- w wojewódzkich inspektoratach ochrony środowiska,
- w urzędach gminy, w działach gospodarki komunalnej,
- w komórkach zajmujących się ochroną środowiska w zakładach przemysłowych,
- laboratoriach lub stacjach prowadzących monitoring stanu środowiska naturalnego,
- biurach projektowych i instytucjach konsultingowych,
- administracji rządowej i samorządowej,
- instytucjach naukowych.
!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->