Na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska zdobędziesz wiedzę o geologii inżynierskiej i hydrogeologii, gospodarce odpadami, inżynierii mineralnej, a jako absolwent będziesz mógł ubiegać się o uprawnienia budowlane: energetyczne, kolejowe i drogowe, wodociągowe, grzewcze, wentylacyjne, energetyczne. Dlaczego warto studiować ten kierunek? Zapraszamy do lektury!


Od zarania dziejów ludzkości pomiędzy człowiekiem a jego naturalnym środowiskiem można obserwować dość swoiste napięcie. Z jednej strony człowiek dąży do przekształceń i zmian w naturze, z drugiej zaś strony natura nieustępliwie stawia opór i niweczy część działań człowieka. W dobie współczesnych środków technologicznych i rozwoju cywilizacyjnego, środowisko naturalne wydaje się przegrywać tę nierówną walkę. Potrzeba zatem gruntownej wiedzy i znacznych umiejętności, by dokonywać takich przekształceń przyrody, które nie będą miały charakteru destrukcyjnego. 


W jaki sposób przygotować się do aplikowania na Inżynierię środowiska?

W większości uczelni najwyższą punktację można otrzymać za dobry wynik rozszerzonej matury z biologii i matematyki. Aby zebrać jeszcze większą liczbę punktów, warto pamiętać o systematycznej nauce języka obcego, na długo przed egzaminem maturalnym. Warto także interesować się ekologią, ochroną środowiska, problemami społecznymi oraz aktualnymi tendencjami rozwoju dzielnic miejskich i zabudowy przestrzennej w swoim regionie.

Jakie przedmioty pojawiają się w programach studiów na Inżynierii środowiska?

  • elementy automatyki;
  • urbanistyka;
  • ciepłownictwo i gazownictwo;
  • ogrzewnictwo;
  • ekologia;
  • technologia wody;
  • chemia środowiska;
  • biologia.Czy łatwo znaleźć pracę po ukończeniu Inżynierii środowiska?

Ukończenie studiów daje możliwość ubiegania się o uprawnienia budowlane  w specjalnościach: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (do wykonawstwa lub projektowania bez ograniczeń) i konstrukcyjno-budowlanej (w ograniczonym zakresie).

Absolwenci studiów mogą szukać zatrudnienia w firmach budowlanych, projektowych, eksploatacyjnych, przedsiębiorstwach gospodarki komunalnej, instytucjach zajmujących się eksploatacją, zarządzaniem i ochroną zasobów wodnych (Państwowy Monitoring Ochrony Środowiska, IMGW, RZGW), administracji państwowej i samorządowej wszystkich szczebli, w służbach nadzoru sanitarnego i ochrony środowiska.

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->