Jeśli marzysz o karierze menadżerskiej, powinieneś rozważyć studia na kierunku Inżynieria produkcji. Przygotują Cię one do zarządzania procesami produkcji w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Kandydaci gotowi studiować Inżynierię produkcji muszą dysponować wiedzą z zakresu przedmiotów ścisłych, posiadać umiejętność analitycznego myślenia, szybkiego wysuwania wniosków w oparciu o analizowane treści i zdolności sprawnego komunikowania się z otoczeniem. Przyszły ekspert od spraw produkcji będzie musiał zachowywać zimną krew w sytuacjach stresujących.

W trakcie studiów:
Doskonali się umiejętności z zakresu przedmiotów ścisłych i technik i technologii produkcji oraz nabywa wiedzę dotyczącą zarządzania, ekonomii, prawa, grafiki i projektowania, zarządzania projektami, zarządzania zasobami ludzkimi, informatyki. Taka wieloaspektowość czyni z Inżynierii produkcji studia interdyscyplinarne i daje możliwość rozwijania wielu różnych zdolności. Na Inżynierii produkcji bardzo duży nacisk kładzie się na naukę języków obcych. Obowiązkiem przyszłych adeptów tego kierunku będzie na przykład sporządzanie w języku obcym raportów dotyczących przebiegu procesu produkcyjnego lub opisywanie rozwiązań zastosowanych, by podnieść efektywność produkcji w danym zakładzie pracy. Absolwenci tych studiów będą zmuszeni w trakcie pracy zawodowej posługiwać się terminologią stosowaną w inżynierii produkcji. Muszą więc doskonale opanować kluczowe zagadnienia charakteryzujące wszystkie etapy produkcji. Absolwenci kierunku Inżynieria produkcji muszą także umieć wdrażać w życie nowoczesne technologie wspomagające wszelkiego typu produkcję. Dlatego też wymaga się od nich wykorzystywania wszelkich źródeł informacji do samodzielnego, ciągłego poszerzania wiedzy.
 
Po studiach:
Na osoby po studiach inżynierskich i magisterskich czeka wiele miejsc pracy. Przyszły inżynier może na przykład pracować w dziale produkcji dowolnego przedsiębiorstwa lub zasilić grono specjalistów do spraw marketingu czy logistyki. Magistrzy są natomiast doskonale przygotowani do pełnienia stanowisk kierowniczych w każdym zakładzie produkcyjnym. Poza tym na absolwentów Inżynierii produkcji czekają wakaty w instytucjach badawczych, na uczelniach, w administracji państwowej. Duży wybór miejsc pracy i wysoki poziom wykształcenia absolwentów stawia Inżynierię produkcji w gronie czołowych kierunków na polskich uczelniach.
!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->