Inżynieria materiałowa to dziedzina o charakterze technicznym, której celem jest produkowanie różnego rodzaju materiałów, niezbędnych do wytwarzania przedmiotów oraz obiektów służących człowiekowi. Warto zdać sobie sprawę z tego, że praktycznie wszystkie rzeczy wokół nas zrobione są materiałów, których produkcję zaplanowali inżynierowie materiałów. To oni odpowiedzialni są za wytwarzanie stali o określonych parametrach, plastiku o ściśle zaplanowanej barwie i właściwościach czy trwałych i odpornych na ścieranie farb i lakierów dekoracyjnych.

Kandydat na Inżynierię materiałową

Oprócz świetnej znajomości matematyki, chemii i fizyki warto mieć zainteresowania, które wybiegają nieco wprzód, względem programu szkoły średniej. Warto czytać fachową literaturę, czasopisma oraz poznawać internetowe źródła, dotyczące branży materiałowej. Z pewnością, taka postawa będzie przynosiła korzyści już w pierwszych miesiącach studenckiej nauki. Warto także osiągnąć dobre rezultaty w nauce języków obcych, ponieważ najnowsze technologie są przedstawiane w raportach badawczych w anglojęzycznych periodykach. Inżynieria materiałowa to fascynująca dziedzina studiów, dzięki której możliwe jest osiąganie niesamowitych rezultatów, opracowywanie nowych, technologicznie zaawansowanych materiałów, które są niezbędne do rozwoju cywilizacyjnego ludzkości.

Przedmioty na Inżynierii materiałowej

  • Termodynamika;
  • tworzywa sztuczne;
  • materiały kompozytowe;
  • technologie metali;
  • metody badań materiałów;
  • zintegrowane systemy zarządzania;
  • mechanika i wytrzymałość materiałów;
  • elektrotechnika.

Perspektywy zawodowe absolwentów Inżynierii materiałów

Zyskanie dobrej pracy możliwe jest w różnych branżach, począwszy od przemysłu motoryzacyjnego, przetwórczego, wydobywczego i włókienniczego, aż po instytucje badawcze i laboratoria wdrożeniowe. Możliwości jest bardzo wiele, warto też podkreślić, że polski przemysł nadal jest w fazie wzrostowej i wiele wskazuje na to, że nie osiągnął jeszcze górnych granic swojego rozwoju. Można zatem wnioskować, że liczba miejsc pracy dla inżynierów materiałowych będzie powoli i systematycznie wzrastać.

Ogłoszenia korepetycje i kursów maturalnych z fizyki

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->