Tworzenie map rozpoczęło się wraz z prehistorią ludzkości. Ślady najdawniejszych nawet kultur obfitują w różne wskazówki terenowe, często przekazywane w formie graficznej. Pomiary i rozgraniczanie terenu było, z pewnością, domeną świata starożytnej Grecji, Egiptu, czy Babilonu. Bez tych umiejętności niemożliwe byłoby wznoszenie zaawansowanych architektonicznie budowli i realizowanie zamierzeń urbanistycznych. Przez wieki mapy stały się podstawą nawigacji na morzach, lądach i oceanach. Co ciekawe, podstawy kartografii oparte są na starożytnych zasadach.


Ważne decyzje kandydatów na Geodezję i kartografię

Współczesne szkoły średnie obiecują ogólne wykształcenie. Nieraz jednak trzeba zmienić myślenie o edukacji i stanąć w obliczu istotnych decyzji, które im wcześniej zostaną podjęte, tym lepiej. Wybór studiów powinien ukierunkować ucznia szkoły średniej w selekcji przedmiotów, na które będzie zwracać szczególną uwagę. Myślenie o tym, by uzyskać jak najwyższą średnią bywa zwodnicze i najczęściej prowadzi do kłopotów w trakcie rekrutacji. Nawet najlepsze uczelnie biorą pod uwagę oceny z maksymalnie kilku przedmiotów. Jeżeli wybrałeś kartografię i geodezję, wybierz też jak najszybciej uczelnię, w której zamierzasz studiować ten kierunek. Sprawdź procedurę rekrutacyjną i pracuj nad wiedzą i umiejętnościami z przedmiotów, które będą istotne w trakcie układania listy rankingowej.

Geodezja i kartografia - studia dla ciekawych świata

Niezwykle istotne jest, by od początku zdawać sobie sprawę z tego, że kierunek ten nie należy do najłatwiejszych. Student pierwszego roku musi uzupełnić swoją wiedzę z matematyki, fizyki, geografii oraz informatyki. Kolejne istotne przedmioty wiążą się z geometrią wykreślną, rysunkiem technicznym i kartografią. Na studentów tej dziedziny czeka też olbrzymia ilość wiedzy związanej z pomiarami geodezyjnymi, dokonywanymi za pomocą różnych metod. Elementem wykształcenia geodety jest także znajomość prawa i zarządzania gruntami.

Praca dla geodety i kartografa

Trzeba przyznać, że niezwykle rzadko absolwenci tego kierunku szukają pracy przez okres dłuższy niż kilka miesięcy. Nie znaczy to, że od początku swojej kariery zawodowej mogą pozwolić sobie na wygórowane żądania płacowe - wszystko przychodzi z czasem. Przed geodetami stoi dość fundamentalny wybór:
  • praca na własny rachunek;
  • zatrudnienie się w firmie realizującej prace geodezyjne;
  • zdobycie zatrudnienia na uczelni lub wykorzystanie swojej wiedzy w dziedzinach, które korzystają z dorobku nauk geodezyjnych i kartograficznych.


Ogłoszenia korepetycje i kursów maturalnych z fizyki

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->