Farmerstwo to nowy makrokierunek studiów, który proponuje powrót do całościowego traktowania rolnictwa podzielonego na produkcję roślinną i zwierzęcą, a jednocześnie zawiera program nauczania dostosowany do aktualnej sytuacji w rolnictwie. Czym ten kierunek różni się od ogrodnictwa? Co należy zdawać na maturze, aby się dostać? Jakie treści programowe są omawiane na zajęciach? Czy kierunek ma charakter praktyczny czy teoretyczny? I wreszcie: gdzie absolwenci znajdują zatrudnienie? Aby poznać odpowiedzi na te pytania, zapraszamy do lektury!

W trakcie studiów:

Przykładowe przedmioty w trakcie studiów: Przykładowe przedmioty w toku studiów: botanika i fizjologia roślin, mikrobiologia, żywienie zwierząt i paszoznawstwo, gleboznawstwo, genetyka ogólna, hodowla roślin i nasiennictwo, genetyczne podstawy hodowli zwierząt , przyrodnicze podstawy nawożenia, mechanizacja produkcji roślinnej i zwierzęcej, użytkowanie łąk i pastwisk, podstawy prawa, technologia informacyjna, chemia, zoologia, agroekologia i ochrona środowiska, agrometeorologia, anatomia i fizjologia zwierząt, grafika inżynierska, pszczelarstwo, łowiectwo, melioracje rolne, przechowalnictwo produktów rolniczych, utrzymanie i hodowla zwierząt futerkowych, podstawy rekreacji konnej i hipoterapii, ochrona przyrody w agroekosystemach, fundusze unijne dla obszarów wiejskich, uprawa roślin alternatywnych, uprawa roli i roślin, ochrona roślin, higiena, profilaktyka i dobrostan zwierząt, technologia produkcji zwierząt przeżuwających, trzody chlewnej i drobiu, użytkowanie i hodowla koni, sadownictwo, warzywnictwo.

Po studiach:

Absolwent kierunku Farmerstwo może podjąć pracę:
• w kierowaniu produkcją roślinną i zwierzęcą,
• w prowadzeniu gospodarstwa agroturystycznego,
• w doradztwie rolniczym,
• w stacjach hodowli roślin,
• w nadzorze hodowlanym i służbach inseminacyjnych,
• w skupie i obrocie produktów roślinnych i zwierzęcych,
• w przemyśle rolno-spożywczym,
• w administracji rządowej i samorządowej związanej z rolnictwem i ochroną środowiska na obszarach wiejskich,
• w szkolnictwie.
!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->