Energetyka i chemia jądrowa to kierunek studiów powstały z myślą o przyszłych pracownikach elektrowni jądrowej. Mają oni pełnić bardzo odpowiedzialne zadania, dlatego muszą dysponować doskonałą wiedzą i wyjątkowymi umiejętnościami. Najlepszym kandydatem na kierunku Energetyka i chemia jądrowa jest osoba, której nie sprawiają problemów przedmioty ścisłe. Maturzyści powinni doskonale zdać maturę i stanąć do pojedynku na oceny z egzaminu dojrzałości. W konkursie świadectw pod uwagę bierze się zarówno język polski, jak i język obcy oraz przedmioty ścisłe: chemię, fizykę i matematykę.

W trakcie studiów


Pierwszy etap kształcenia akademickiego (studia licencjackie) obejmuje okres trzech lat. W tym czasie studenci zdobywają teoretyczną podbudowę, która następnie zostaje rozwinięta podczas drugiego etapu edukacji, zakończonej zdobyciem tytułu magistra. Chętni mogą kontynuować naukę na studiach doktoranckich lub rozpocząć karierę zawodową poza uczelnią. Studenci Energetyki i chemii jądrowej poddawani są intensywnemu procesowi napromieniowania wiedzą. Wzbogacają swoją już sporą wiedzę z chemii, fizyki, matematyki. Te trzy przedmioty przewijają się przez wszystkie lata studiów z różnym natężeniem. Zajęcia teoretyczne przeplecione praktykami oraz stażami zagranicznymi dla najlepszych studentów, dają możliwość zdobycia cennego doświadczenia. Wymagania, jakie stawia się studentom Energetyki i chemii jądrowej to przede wszystkim: rzetelna wiedza z przedmiotów ścisłych, bardzo dobra znajomość języka angielskiego umożliwiająca swobodną komunikację oraz zgłębianie specjalistycznej literatury, swobodna obsługa urządzeń laboratoryjnych, znajomość zasad programowania i użytkowanie rozmaitych systemów operacyjnych, gruntowna wiedza z zakresu przepisów BHP oraz ochrony radiologicznej, umiejętność pracy w zespołach zadaniowych, komunikatywność i duża odpowiedzialność za wykonywaną pracę.

Po studiach

Jako absolwent kierunku Energetyka i chemia jądrowa znajdziesz zatrudnienie w instytucjach rządowych związanych na przykład z ochroną środowiska czy technologiami jądrowymi. Adepci tych studiów mogą pracować między innymi w Państwowej Agencji Atomistyki, w Ministerstwie Gospodarki, w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska itp. Zainteresowani dalszą edukacją po studiach drugiego stopnia, będą mogli rozpocząć studia doktoranckie. Najzdolniejsi absolwenci staną natomiast przed szansą rozpoczęcia kariery za granicą, w elektrowniach jądrowych i innych przedsiębiorstwach stosujących technologie jądrowe.
!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->