Budownictwo zawsze cieszyło się dużym szacunkiem pośród wszystkich kierunków na politechnice. Jest to ścisła gałąź nauk akademickich, która kończyły się konkretną wiedzą, dająca ?fach? w ręce młodych inżynierów. Jednakże kierunek, kierunkowi nierówny. Na tle innych uczelni, Budownictwo na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej zdecydowanie się wyróżnia, dając gwarancję jakości oraz możliwości.


Dziwnym trafem, społeczny obraz budowlańca nie jest zbyt korzystny. Trudno powiedzieć, jakie są tego przyczyny. Być może, rzeczywistość minionego ustroju wpłynęła negatywnie na postrzeganie zawodów związanych z wznoszeniem różnego rodzaju konstrukcji budowlanych. Łatwo przywołać w pamięci obrazy z serialu "Alternatywy 4". Tymczasem współczesny absolwent budownictwa to świetnie wykształcony inżynier, specjalista w wybranej przez siebie dziedzinie. Studia w zakresie budownictwa nie należą do łatwych, a ilość wiedzy i umiejętności, które trzeba opanować są ogromne. 


Rekrutacja na Budownictwo

Rekrutacja odbywa się zwykle w oparciu o listę rankingową. O miejscu na liście decydują zwykle wyniki egzaminu maturalnego. Każda uczelnia ma w tym zakresie swoje własne preferencje, lecz z pewnością warto dobrze znać matematykę, fizykę i chemię, ponieważ te przedmioty stanowią podstawę wszelkich przedmiotów technicznych, realizowanych w programie studiów.

Program Budownictwa

Student Budownictwa nie ma lekko. Program jest wypełniony do granic możliwości. Można to sobie wyobrazić, jeżeli zauważymy, że absolwent Budownictwa ma być przygotowany do kierowania pracami budowlanymi, projektowania, wznoszenia budowli wodnych, lądowych, obiektów kolejowych, dróg, mostów, elementów infrastruktury energetycznej, portów rzecznych i morskich oraz wielu innych obiektów budowlanych. Oczywiście studia realizowane są w ramach określonych specjalizacji, jednak podstawowa wiedza dotyczy bardzo wielu, niezwykle zróżnicowanych dziedzin.

Poszukiwanie pracy po ukończeniu Budownictwa

>Badania wskazują na to, że absolwent opisywanego tu kierunku bardzo ściśle wiąże się z rynkiem pracy, poprzez zrealizowane praktyki zawodowe i staże. Jeżeli, jako student wykaże się wiedzą i umiejętnościami, pracodawca będzie zainteresowany zatrudnieniem go, jako absolwenta. Studenci w trakcie praktycznej nauki zawodów budowlanych poznają lokalny rynek pracy, dzięki czemu potrafią odróżnić dobrych i złych pracodawców. Można śmiało powiedzieć, że absolwent Budownictwa dobrze znający swój fach, nie będzie miał problemów z uzyskaniem bardzo satysfakcjonujących zarobków.

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->