Bioinformatyka jest jedną z najmłodszych dyscyplin naukowych. Jej niezwykle dynamiczny rozwój dokonał się dzięki postępowi biologii w ostatnich latach, co również umożliwiło uzyskanie przełomowych osiągnięć w samej informatyce. Specjaliści w zakresie systemów informatycznych szacują, że aż 90% wszystkich informacji funkcjonujących we współczesnym świecie, włączając w to dane biologiczne takie jak poznane sekwencje genów, białek i genomów całych populacji ludzkich oraz milionów innych organizmów, zostało wygenerowanych w ciągu zaledwie dwóch ostatnich lat.


Jak pisał na swoim blogu internetowym "Piękno Neurobiologii" wybitny polski neurobiolog, gość Wydziału Biologii UAM, nieżyjący już prof. Jerzy Vetulanii "Neurobiologia, nauka o biologii układu nerwowego, jest królową nauk o życiu". Teraz królowa zawitała również do Poznania!


Lubisz przedmioty ścisłe (matematykę i fizykę), ale interesują Cię też zjawiska zachodzące w organizmach żywych? Zamiast wkuwać wolisz rozumieć? Szukasz studiów, dzięki którym nauczysz się krytycznego myślenia, budowania hipotez, analizy faktów? Chcesz robić w życiu rzeczy nowatorskie, wykraczające daleko poza przeciętność? Jeśli na te pytania odpowiadasz "tak", to kierunek biofizyka molekularna i komórkowa będzie właściwym wyborem.


Wiedza z biologii znajduje się w programie szkoły średniej, właściwie każdy maturzysta zna jej podstawy. Te studia to świetny pomysł dla osób, które interesują się przyrodą, środowiskiem naturalnym, organizmami żywymi i ich funkcjonowaniem na różnych poziomach. Studia biologiczne od dłuższego już czasu nie są ukierunkowane jedynie na kształcenie szkolnych nauczycieli. Wraz z rozwojem techniki, uprzemysłowieniem i wzrostem świadomości ekologicznej biologia stała się istotną dziedziną wiedzy, dlatego osoby, które kończą ten kierunek mogą liczyć na ciekawe oferty.


Rozszerzona matura z biologii - przepustka na studia biologiczne

W wielu uczelniach obowiązuje procedura rekrutacyjna, w ramach której największe szanse mają osoby, które zdecydowały się na trudny egzamin dojrzałości z biologii na poziomie rozszerzonym. Aby dobrze przygotować się do nauki, warto też pozyskać szeroką wiedzą z chemii i fizyki. Są to przedmioty niezbędne do zrozumienia niektórych aspektów biologii. Warto także uczyć się języka angielskiego.

Studia biologiczne

Początkujący adepci biologii bardzo często zaskoczeni są wysokim poziomem nauki na studiach w zakresie biologii. Zajęcia to nie tylko tradycyjne wykłady i ćwiczenia. Studenci tego kierunku spędzają mnóstwo czasu w specjalistycznych laboratoriach i dziedzinowych pracowniach. Jednym z bardziej atrakcyjnych elementów programu tych studiów są ćwiczenia terenowe, w ramach których można skonfrontować wiadomości teoretyczne z obserwacjami dzikiej przyrody.

Biolog na rynku pracy

Nadal znaczna część absolwentów tego kierunku uzyskuje przygotowanie pedagogiczne i tym samym zwiększa swoje możliwości uzyskania dobrej pracy. Nie wszyscy jednak wykazują talent i pasję do dydaktyki, dlatego ukończenie Biologii może stać się świetnym atutem w CV przyszłego przewodnika, pracownika instytucji związanych z ochroną środowiska, urzędnika samorządowego lub pracownika branży turystycznej.
!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->